Vilkår

1.0 Definisjon av parter
Selger er: Marthes Renseri AS, Havnegata 12C, 7503 Stjørdal. Org nr 961 840 449 post@marthes.no Telefon: 40 60 10 20 – heretter oppgitt som Marthes Renseri eller renseriet

Betingelser og Vilkår gjelder for alle våre butikker.

Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «kunde» «du», «deg», «din», eller «ditt».

2.0 Kjøps- og avtaleprosess
Samtlige kjøp av tjenester og produkter fra Marthes Renseri sine butikker eller kommisjonærer gjennomføres i en av Marthes Renseri sine avdelinger. Ved innlevering gjelder de følgende vilkår. Avtalen som blir inngått mellom partene bekreftes med SMS-kvittering utsendt etter innlevering. Kunden har ansvar for å påse at informasjon på ordren er korrekt, og meddele kjapt på e-post eller chat om noe er feil i ordren.

2.2 Merking av artikler
Alle plagg som kommer inn til Marthes Renseri vil bli merket med en tag eller strekkode. Kunden godkjenner at renseriet gjør dette på samtlige artikler som leveres til behandling.

Renseriet plikter seg til å feste merkene på en diskre og flatterende måte.

Ved reklamasjon ber vi om at tag eller strekkode fortsatt er påsatt artikkelen.

2.3 Måling, telling og veiing av utvalgte artikler.
Ved bestilling av Gulvtepper (m2), Duker (m), Gardiner (kg), Gardiner (m/ press) og Kilovask gir kunde renseriet ansvar for å veie, telle og måle opp nevnte artikler.

Du gir også retten til at renseriet oppdaterer ordre og oppdaterer ordren. Du vil alltid motta en SMS med oppdatert vekt/ antall/ størrelse og nytt beløp.

3.0 Priser og betaling
Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet.

Priser er oppgitt på www.marthes.no/prisliste. Priser vil alltid bli oppgitt ved forespørsel. Prisjustering minimum 1 gang pr år iht kpi. Dersom du har abonnementstjenester som er forskuddsbetalt, vil din kreditt bli justert tilsvarende med prisendringene.

Pristillegg gjelder pr varelinje.

Betaling gjennomføres lokalt på avdelingen hvor kjøp gjøres. Alle avdelinger har følgende betalingsløsninger: Debet- og kredittkort
Faktura
Kontant
Vipps, PayPal

Ved valg av faktura må kjøper oppgi e-post, postadresse og fullt navn. Fra faktureringsdato påløper 10 dagers forfall hvor renter og gebyrer vil påløpe ved forsinket betaling.

 

4.0 Levering og forsinkelseMarthes Renseri har to tilnærminger til ferdigstillingstidspunkt. Normal behandlingstid  «forventet ferdigdato» som er en dynamisk ferdigdato. «Garantert ferdig»  betyr at varene skal være klare for henting, før eller på datoen som er satt. På grunn av logistikk og til tider utfordrende oppdrag kan ikke «garantert ferdig» settes på alle tjenester.

Tjenester som må ha en fast leveringstid settes som «garantert ferdig» i vårt system så fremt det lar seg gjøre logistisk. Endringer etter innlevering må meldes innen rimelig tid, slik at «garantert ferdig» kan settes på ordre, eller varelinje.

Kjøper plikter seg til å oppgi nødvendig informasjon om artiklene som er nødvendig for en fagmessig behandling. Ved manglende informasjon om flekker, søm, elde eller andre tilsvarende forhold som resulterer i forsinkelser, har Marthes Renseri retten til å endre avtalt leveringstid.

Forsinkelser som forekommer grunnet tyveri, brann, ekstremvær eller andre eksterne faktorer som renseriet ikke kan påvirke, står ikke renseriet økonomisk ansvarlig.

5.0 Uavhentede bestillinger
Marthes Renseri plikter seg til å ta vare på uavhentede bestillinger opptil 3 måned etter utsendt SMS om ferdigstilling. Det vil ikke bli foretatt ytterligere varsling om at varene er klar for henting. Etter 3 måneder vil artiklene bli fraktet til lager, og lagerleie kr NOK 350,- blir lagt til ordren. Forsinkelsesrente på 7% gjelder alle ubetalte krav.

5.1 Bestilling av leie
Kunden er ansvarlig for å behandle leide artikler på en ansvarsfull og sikker måte. Marthes Renseri er ikke ansvarlig for uvettig bruk av utstyr som er leid av kunde. Hvis utstyr blir ødelagt pga uvettig bruk av kunde, kan erstatningsansvar bli gjort gjeldende. Ved bestilling og enighet om levering vil et kanselleringsgebyr forekomme. Avtale om leie anses inngått når partene har blitt enig om hva som skal leies og når. Kanselleringsgebyr skal stå i forhold til kostnaden for renseriet for å etablere bestillingen minimum 20% av ordinær pris. Du vil motta et krav om betaling via Vipps eller PayPal

5.2 Ansvar
– Kunden (den som foretar bestillingen) er ansvarlig for å komme frem til riktig antall duker.

– Marthes Renseri er ansvarlig for at alle duker som er klar for utleie er flekkfrie, av god kvalitet, rullet og brettet på korrekt måte.

5.3 Ved videreformidling av for eksempel søm-tjenester blir prisen satt av tredjepart etter endt utført oppdrag. Det er ikke mulig å gi prisestimat på arbeid før utførsel, siden de eksterne leverandørene befinner seg spredt rundt i Midt-Norge. Ved behov for prisestimat må kunde ta kontakt med leverandører på egen hånd. Marthes Renseri tar et moderat påslag for formidling av slike tjenester.

6.0 Behandling av tekstiler på kundens eget ansvar
Marthes Renseri vil ved visse tilfeller kommunisere til deg som kunde at plagget må behandles på eget ansvar. Dette kan gjelde tekstiler hvor ikke alle stofftyper kan identifiseres eller vaskeanvisningen fra produsent ikke kan leses. Det kan også forekomme ved tidligere slitasje, elde, søm eller detaljer (paljetter, knapper m.m.) som risikerer å bli skadet under behandling.

Noen tekstiler/ plagg behandles alltid på kunden sitt eget ansvar. Dette gjelder: Samtlige tekstiler som inneholder skinn, brudekjoler med paljetter, overmadrasser som ikke har avtagbart trekk

7.0 Reklamasjon
Marthes Renseri forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Vi forholder oss etter Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) sin anbefalte erstatningstabell. Mer informasjon om NRV og komplett erstatningstabell finnes her: https://www.norskindustri.no/bransjer/renseri-og-vaskeri/nrvs-anbefalte-erstatningstabell/

Marthes Renseri har ikke ansvar for skader eller tap som skyldes:
Limte kanter
Utrakning i stoffer eller sømmer
Slitasje og elde
Knapper, perler, spenner, glidelåser
Feilmerking, dvs. tøy som ikke tåler den type behandling de av produsenter er merket for
Brann, tyveri eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll
Andre særlige forhold som gjør det spesielt utsatt for skader.

8.0 Ekstraordinære forhold
Marthes Renseri er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis renseriet kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor renseriet sin kontroll, og som Marthes Renseri ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Marthes Renseri er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra renseriet sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

9.0 Force majeure
Er Marthes Renseri forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Marthes Renseri fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

10.0 Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Stjørdal som verneting.

11.0 Copyright
Marthes Renseri med logo er et registrert varemerke.

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Alt innhold på disse nettsidene er Marthes Renseri eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Marthes Renseri