Vilkår Marthes skjorteavtale

 • Knapper må være åpne før vask
 • Skjorter må tåle vask
 • Skjorter merkes med ditt unike skjortenummer i kraven
 • Avtalen er ikke tidsbegrenset
 • Alt kan leveres inn og trekkes fra skjortesaldo
 • Vi tar hengere i retur.
 • Ved negativ saldo, og ønske om avslutning, endres prisene på de produktene som har belastet saldo til minusbeløpet.
 • Sjekk din saldo ved å trykke på linken du mottar når du leverer inn skjorter
 • Bretting medfører tillegg i prisen
 • Vi kan reparere knapper mot tillegg i prisen
 • Stykkpris på skjorte justeres 1.januar hvert år iht kpi.
 • Er du fornøyd, si det til andre… Er du ikke fornøyd, si det til oss…